Jaká je vlastně historie a původ Vánoc?

Víte, jaký mají nejkrásnější svátky v roce původ?

Kdy se objevily první vánoční ozdoby?

Při slově Vánoce si asi každý představí hlavně stromeček, pod ním dárky, na talíři bramborový sálat a smaženého kapra, v miskách cukroví a další dobroty a všeobecnou pohodu.

Jak to ale celé začalo?

Jak se dříve slavily Vánoce? 

V dobách minulých měli naši pohanští předci tuto dobu spojenou s oslavami slunovratu.

Za nejdůležitější proto považovali dny 21. a 22. prosince. Součástí tradic byly nejrůznější obřady, které měli přinést hojnost, zdraví a štěstí v následujícím roce.

Postupem času byl tento pohanský význam pozměněn křesťanstvím. Církev pojala Vánoce jako oslavu narození Ježíše Krista.

V tomto pojetí byl hlavním dnem 25. prosinec. Veselí probíhalo až do 6. ledna.

Výsledkem toho všeho jsou Vánoce v takové podobě, v jaké jsou dnes. A zpravidla se v nich vyskytují jak znaky pohanské, tak právě církevní.

Kompletní historii, původ a počátek Vánoc také skvěle shrnuje tento dokument:

Původ a počátek Vánoc _ Pôvod a počiatok Vianoc -dokument (www.Dokumenty.TV)

Původ slova Vánoce

Kde se vzalo pojmenování, o tom existuje několik teorií.

Především se hovoří o spojení s němčinou, kdy slovo Vánoce vychází ze slova „Weihnachten“, resp. staroněmeckého sousloví „zu den wihen nahten“, což v překladu znamená „o posvátných nocích“.

Vánoční svátky v Čechách

Pro většinu z nás jsou Vánoce především obdobím klidu a míru. Hlavní vánoční svátky připadají na dny 24., 25. a 26. prosince, z křesťanství se přenesl také advent a s ním i zapalování svíček na adventním věnci po 4 adventní neděle.

Největším svátečním zvykem je pořízení vánočního stromečku a jeho ozdobení, což je většinou záležitost celé rodiny, která se u zdobení stromku sejde.

Vůbec poprvé se na českém území objevil na počátku 19. století, do té doby se jednalo o ryze německý zvyk.

TIP: Přečtěte si i tento náš článek o tradicích a pověrách na Štědrý den. Tam se dozvíte jaké zajímavé zvyklosti se na Vánoce dělaly, a které dnes již nevidíme.

Proč máme vánoční stromeček?

Úplně přesně to není známo. Možná proto, že zelená barva je obecně barvou štěstí, života, vitality.

Dříve se zdobil přírodními materiály (přírodniny), ke kterým se dnes opět navracíme. Oblíbené jsou šišky, sušené ovoce, koření a spousty dalších.

Na konci 19. století spatřila světlo světa novinka – skleněné baňky od českých sklářů.

U nás také poprvé vznikla tradice v podobě zavěšení čokoládových figurek na větve stromů.

Samotné rozsvícení vánočního stromku, které je považováno za jeden ze slavnostních symbolů oslavující Vánoce, je v podstatě tak trochu návratem k pohanskému zvyku, tedy oslavám slunce jako zdroje světla, života.

Další zajímavé tipy

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné databáze. Vyžadované informace jsou označeny *.