Jak na adventní půst v letošním roce? Vše o této skvělé tradici na jednom místě.

Půst je zdrženlivost v oblasti stravování, člověk by měl svůj jídelníček omezit na co nejvíce skromné pokrmy.

Každý půst včetně toho vánočního je nábožensky motivovaný.

Adventní půst začíná každoročně se začátkem adventu a končí 24. prosince v čas večeře.

Jak myšlenka vánočního půstu vznikla? Čtěte dál a vše se dozvíte právě dnes!

Počátky vánočního půstu

Půst byl naprosto běžnou součástí životů lidí už před Ježíšovým narozením. Tradice půstu má počátky v židovské obci. Existují prameny, kde se píše, že půst je právoplatnou plnohodnotnou náhradou oběti. První křesťané tedy převzali židovský zvyk.

Například i Mojžíš se postil předtím, než vystoupil na horu Sinaj. Postil se, aby se připravil na setkání s Bohem. Když se křesťanství postupně začalo více distancovat od židovství, byl půst kritizován.

V evangeliích se píše i o půstu Ježíše. Tehdy se měl sejít s Bohem, byl však pokoušen Satanem. Aby vytrval postil se, a tak posílil pouto mezi ním a Bohem. Lidé se postí především kvůli sblížení se s Bohem, to je výklad půstu už z dob minulých.

Jěžíš Kristus s biblí v ruce, nad hlavou mu září svatozář
wikipedia.org

Adventní půst

Křesťané zavedli advent už v 6. století, právě tehdy začal být advent radostnou dobou očekávání příchodu Spasitele.(advent pochází ze slova adventus, což přeloženo znamená příchod)

Časem se však termín adventu měnil, dnes advent začíná přesně 4 neděle před 1. svátkem vánočním. Celé toto období bylo zvykem postit se, avšak pravidla vánočního půstu byla odjakživa volnější než o půstu velikonočním. Bylo běžné zdržet se masa, mléčných výrobků a cukrovinek.

Až se vznikem protestanské církve v 16. století přestal být dodržovanou tradicí. Mnoho katolíků se postit přestalo až v polovině 20. století, kdy se Vatikán rozhodl křesťanství zmodernizovat. Do té doby si křesťané odepírali maso každý pátek.

Už raní křesťané věřili, že když se postí a omezí tak své touhy, přiblíží se Bohu. Půst člověku dopomůže odprostit se od hmotného otroctví a získat tak větší kontrolu nad svým duchovnem. Fyzický hlad údajně odráží hlad duchovní, zbavit se ho lze pouze jediným pokrmem – Kristovým tělem a krví.

adventní vánoční věnec s bílými svíčkami, jehličím a ozdobami
crosswalk.com

Dodržování půstu

I přesto, že se Vánoce v současnosti stali spíše svátkem nekončících hodů, někteří křesťané, především ti pravoslavní, půst stále dodržují. Jak se takový správný půst vlastně drží?

Nepsaná pravidla půstu

Každého víra se liší, a proto i pravidla půstu jsou různá. Ortodoxní věřící však bude pravděpodobně postupovat takto!

  • více modlení se
  • v neděli bývá půst přerušován
  • nejí se žádné živočišné produkty – žádné maso, mléko, vejce ani med
  • ryby se mohou jíst každou neděli kromě té poslední před narozením Krista (zákaz od 13. do 24. prosince)
  • omezení vína, olivového oleje (tradičně až od 13. prosince)
Víno a chléb
bnr.bg

Zlaté prasátko

Snad v každé české rodině bylo alespoň jednou zmíněno zlaté prasátko v souvislosti s absencí jídla! Tato známá, ryze česká, pověra se přenáší po staletí!

Zlaté prasátko může vidět každý, kdo svědomitě projde postním období i půstem na Štědrým den. Dle legendy se prasátko objeví s příchodem první hvězdy na nebi, kdy rodina usedne k vánoční hostině.

Zlato evokuje štěstí, štěstí v podobě Slunce a zralých plodů. Prase odpradávna symbolizuje hojnost a blahobyt. Tři dny před Štědrým dnem býval pohany slaven zimní slunovrat jako den narození boha Slunce. 21. prosince bylo zvykem jíst vepřové maso, prase dozlatova upečené. Odtud se vzala česká tradice zlatého prasátka. O dalších českých vánočních zvycích se také můžete na naší stránce dočíst.

Zaujala vás tato tradice? Přečtěte si tento náš další článek o českých vánočních tradicích. Najdete v něm například vše o jmelí, lití olova a mnohem více!

zlatá prasátka vyskládaná v regálu
flickr.com

Půst a svatá anorexie

Slyšeli jste o tzv. „svatých anorektičkách“? Takto bývají označovány ženy, které se řídily podobnými praktikami jako například Kateřina ze Sienny (viz obr.). Tato žena byla za svůj nezdravý jídelní režim dokonce kanonizována.

Svatá anorexie tzv. Anorexia Mirabilis byla ve středověku ctnost, která se vykládala jako z hůry seslaná nechuť k jídlu. Nadbytek jídla byl tehdy nezvyk, a proto se stala potrava tužbou, přejídání by tehdy označili za naprosté oddání se tělesným požitkům.

Odmítání jídla v minulosti nabylo jiných rozměrů, stalo se synonymem pro odmítání pohodlí. Takové ženy jsou na obrazech často znázorňovaly jako ukřižované, tím byla vyobrazena podoba s Kristem, trpěli jako on. Někteří odborníci tvrdí, že tuto askezi mohla zavinit samotná patriarchální společnost. Muži mohli ovládat vše, a proto možná některé z žen chtěli mít kontrolu alespoň nad svým tělem.

svatá Kateřina ze Sienny s trnovou korunu modlící se a vzhlížející k nebi
ncregister.com

Vánoční půst dnešní doby

Poslední dobou se o Vánocích většina lidí bohatého severu příliš neuskromňují. Mnozí vnímají tyto dny jako období přejídání a následného přibírání, avšak jak jste se mohli dočíst, nebylo tomu tak vždy.

Dříve bylo běžné hodovat až v podvečer Štědrého dne, dnes je normální se celý advent s plným břichem dívat na pohádky.

I když jsou Češi národem převážně ateistickým, možná bychom si z tohoto zvyku mohli něco odnést. Někteří lidé trpí hladomorem, zkrátka nemají takové štěstí, a proto bychom se mohli pokusit uskromnit pro jednou my.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X