Vše o svátku Tři králové na jednom místě. Tradice, zvyky, jména a mnohem více

Šestého ledna přichází do Betléma tři mudrci z Východu – tři králové.

Zároveň je to svátek Zjevení Páně.

Víte, jaké tradice se k tomuto dni, kromě odstrojení stromečku, vážou?

Kdy slavíme Tři krále?

Svátek Tří králů spadá na 6. ledna. V tento den odstrojujeme vánoční stromeček a ukládáme vánoční dekorace do krabic, abychom si je schovali na příští rok. Zdá se, že Vánoce končí. Do postaveného Betléma se přidávají postavy tří králů, kteří přijeli z daleka poklonit se Ježíškovi a přinesli mu symbolické dary. Než si objasníme, kde se vzali tři mudrci z Východu, podívejte se, na který den vychází svátek Tří králů.

DatumDen
6. ledna 2023pátek
6. ledna 2024sobota
6. ledna 2025pondělí
6. ledna 2026úterý
6. ledna 2027středa

Jak to bylo se třemi králi

Podle Bible přišli do Jeruzaléma mudrcové z Východu a ptali se po narozeném králi. Prý spatřili na Východě jeho hvězdu a přišli se mu poklonit. Také mu přinesli dary – zlato, kadidlo a myrhu. Tato událost je zobrazována v tříkrálových hrách a betlémech, které dnes můžete vidět v mnoha podobách.

Co bylo se třemi mudrci dál, nebo kdo skutečně byli, evangelium neprozrazuje. Jména mudrců Kašpar, Melichar a Baltazar udává slavná mozaika v bazilice San Apollinare v Revenně ze 6. století. Také se dnes domníváme, že se nejednalo o krále ve smyslu, v jakém je vnímáme my, nýbrž o mágy, které tou dobou na Východě lidé uctívali podobně jako krále.

Tři králové nad Ježíškem s Marií a Josefem
Zdroj: alamoheightspres.com

Přivedla tři krále skutečně kometa?

V lidové tradici se nad betlémy dává kometa, která symbolizuje hvězdu, která přivedla tři krále z Východu až k malému Ježíškovi. Ve skutečnosti se nejednalo o kometu, ale o vzácnou konstelaci planet Jupitera a Saturna.

Tři dary od tří mudrců

Dary, které přinesli tři králové Ježíškovi, mají symbolický charakter. Samotné obdarování se přenesl na jih Evropy, kde je šestý leden den, kdy děti dostávají dárky. A cože to tři králové přinesli? Zlato, myrhu a kadidlo. Zlato mělo symbolizovat bohatství, myrha očistu a kadidlo úctu a poklonu. 

Víte, co je to ta myrha?
Jedná se o vonnou pryskyřici z balzamovníku myrhového, což je keř rostoucí na východě Afriky. Byla prostředkem k očišťování a staří Egypťané ji používali pro balzamování mrtvých.

Svátek Zjevení Páně

Původní starokřesťanský svátek, který se překrývá se svátkem Tří králů, je svátek Zjevení Páně. Připomíná křest Ježíše Krista v řece Jordánu, kdy se zjevilo jeho božství. Duch Svatý k němu sestoupil v podobě holubice a Bůh Ježíše označil za svého Syna, v němž našel zalíbení. Křtem Ježíš projevil soudržnost s hříšnými lidmi a vodě dal schopnost odpouštět hříchy. Tento svátek se nazývá Epifanie a pravděpodobně ho slavili v Alexandrii už ve 3. století. Je to tedy svátek Ježíšova křtu a připadá rovněž na 6. ledna.


Tříkrálové tradice

C+ B+ M+ a platný letopočet

Patrně jste si už někdy všimli křídou psaných písmen nade dveřmi. Víte, co znamenají? Existuje na to dvojí výklad. Podle jednoho tvrzení se jedná o počáteční jména tří králů. Druhé vysvětlení odkazuje na latinské Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená: Kriste, požehnej tomuto domu. Pravděpodobně tento způsob nahradil zvyky z doby před příchodem křesťanství, kdy si lidé na obydlí nanášeli ochranné znaky. Někdy se při žehnání obydlí používala také svěcená voda nebo vykuřování pomocí kadidla.

Svatý nápis křídou nade dveřmi domu od tří králů, který má chránit obydlí
Zdroj: episcopalnewsservice.org

Tříkrálový koláč

Nazývá se také francouzský koláč, protože se tato tradice udržela dodnes především ve Francii. Oproti původním zvykům se zjednodušila, ale princip zůstává stejný. Do koláče je zapečena nejčastěji porcelánová postavička. Následně se koláč rozkrájí a ten, kdo ve svém kousku najde postavičku (nebo fazoli, hrách, pecku cokoli jiného) se stává králem.

 A jaké jsou povinnosti krále? Někde musí král zaplatit pití za celou společnost, jinde byl ozdoben korunou a kdykoli pozvedl sklenici, že se napije, ostatní museli s ním. Kdo se nenapil, šašek mu začernil obličej. V současnosti se ve Francii porcuje koláč v průběhu celého ledna a král, který najde figurku, je další na řadě, kdo zve na další koláč.

Druhý způsob losování krále se dělal bez koláče. Sloužily k tomu kartičky, které se losovaly a obsahovaly kromě krále také další funkce z královského dvora. Dnes jsou tyto kartičky a porcelánové sošky cennými sběratelskými předměty.

Tento zvyk se stále drží ve Francii, ačkoli pravidla jsou mnohdy upravována podle potřeby. Hra na krále se stala tak oblíbenou, že už se na nehraje jen v rodinách, ale i na veřejných místech. Oblíbený je hlavně ve školách a dětských domovech.

U nás se spoléhá spíš na tradiční cukroví. Jestli hledáte staré osvědčené recepty, určitě se nezapomeňte podívat, jaké cukroví pekly naše babičky.

Tradiční koláč, který se v některých zemích peče na Tři krále
Zdroj: newlyswissed.com

Očistné rituály a skok do vody pro kříž

Očistné rituály se spojují se symbolikou Ježíšova křtu v řece Jordánu, tzn. nesouvisí s příchodem tří králů, ale souvisí se svátkem Zjevení Páně. Veškeré rituály se vážou k očistě domácnosti a těla, souvisí s očistnou silou vody.

V Řecku je dodnes zvykem skákání do vody pro kříž. Kdo ho vyloví ze dna ledové vody získá status statečného a má tu čest, kříž v čele průvodu po městě nést. Vy to ale nezkoušejte (pokud tedy nepatříte ke skalním otužilcům), abyste neleželi až do února se zápalem plic doma.

Můž v ledové vodě provádějící rituální očistu
Zdroj: expresstorussia.com

Co se dělá na Tři krále u nás dnes?

Zatímco většina lidí na Tři krále akorát odzdobuje stromeček, stále najdete místa, kde se drží lidové tradice. Na těchto místech se pořádá tříkrálový průvod, během kterého chodí tři králové, žehnají obydlím a svěcenou křídou píšou na zárubeň dveří K+ M+ B+ s aktuálním rokem. Zpívají se koledy a v kostelech se světí křída a voda. Můžete si nechat posvětit také zlatý přívěsek, aby vám nosil štěstí.

Tříkrálová koleda

Dnes si Tři krále připomíná koledou My tři králové jdeme k vám. V minulosti ji zpívaly chudé děti, které se převlékly za tři krále ve snaze vykoledovat si nějaké jídlo.

Svátek Tří králů ve světě

Na konec pro vás máme několik zajímavostí, jak se svátek Tří králů slaví ve světě. Některé lidové tradice byly živé i u nás, ale nedochovaly se do současnosti (například očista v ledové vodě).

Den obdarování dětí

Ve Španělsku, Itálii a některých místech ve Švýcarsku platí šestý leden za den obdarovávání. Dárky dostávají děti po vzoru tří králů, kteří přišli obdarovat Ježíška.

Potápění na Epifanii

Svátek Epifanie (Zjevení Páně) probíhá současně se svátkem Tří králů. Tam, kde ho ctí, se pořádá obřadní vhození kříže do vody. Pro něj muži a mládenci skočí do vody. Komu se ho podaří vylovit, jak už jsme zmiňovali výše, se stane hrdinou. Tento zvyk je stále živý v Řecku, v Rusku a v přímořských oblastech, kam k moři lidé nosili ještě navíc náboženské sošky a ikony, aby je ve vodě také symbolicky omyli.

Muži potápějící se pro kříž na svátek Epifanie
Zdroj: i.dailymail.co.uk

Očista v ledové vodě

Omývání ve vodě se velmi podobá potápění pro kříž, ale probíhá v o hodně umírněnějším stylu. Nejprve se do ledu vyseká díra, po té k ní přicházejí lidé se rituálně omýt. Dokonce se věřilo, že když se ledové vodě vykoupou nemocní, vyžene jim nemoc z těla. Stejně měla ledová voda pomáhat duševně chorým. Tento zvyk se ještě na některých místech provádí na slovanském východě.

Obchůzka duchovního 

Další méně známou tradicí je obchůzka duchovního z místního kostela. Chodí po vesnici a obchází domy, aby jim požehnal. K těmto obchůzkám se vážou také lidové pověry, jako třeba tato: Když dívka schová pod práh prsten a kněz přes něj přejde, má si ho dívka dát na noc pod polštář, a on jí v noci zjeví ve snech, který muž je jí souzen. Obchůzky duchovního se stále konají v Řecku, Bulharsku nebo Srbsku.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X